Vieren en doen

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via:  www.ohklive.nl 

 

Bij de vieringen:

Tussen Pasen en Pinksteren leven we in een tijd van afscheid nemen en toch ook met een zekere opwinding vooruit zien. Natuurlijk weten wij hoe het verder ging. Maar het is goed om iedere keer weer te beseffen dat het leven op de weg van Christus nieuwe impulsen nodig heeft. Zoals wij jaarlijks stilstaan bij 4 en 5 mei. En met gemengde gevoelens bevrijding gedenken en vieren. Zo worden wij in de periode tussen Pasen en Pinksteren uitgedaagd om bevrijding te gedenken en te vieren. En vooruit te gaan, met de Geest van Waarheid. Om open, enthousiaste, kritische mensen te zijn. Kritisch op onszelf, maar zeker ook kritisch op de wereld om ons heen.

Zodat wij niet alleen elkaar goed verstaan, maar ook wat er om ons heen gebeurd. En welke (andere) weg gekozen moet worden.

Op 12 mei zal mw. Marjanne Driessen voorgaan.

Tijdens deze dienst zal het in de 1e rondgang worden gecollecteerd voor het onderhoud van ons fraaie kerkgebouw en de opbrengst voor de 2e collecte is bestemd voor de diakonie.

De bloemen worden verzorgd door de familie Paats.

Op 19 mei mag ikzelf weer voorgaan. Het is dan Pinksteren. Een uitdagende viering. De aanwezigheid van God, in de Geest, roert zich op dat moment hevig. Het blaast alle geheimzinnigheid weg, alle blokkades worden geslecht, ramen en deuren vliegen open. Eindelijk is het (weer) mogelijk elkaar ten diepste te verstaan.

Tijdens deze dienst zal het in de 1e rondgang worden gecollecteerd voor kerkrentmeesters en de opbrengst voor de 2e collecte is bestemd voor de diakonie.

De bloemen worden verzorgd door de familie Paats.