Vieren en doen

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via:  www.ohklive.nl 


Kerkdiensten
:
Zondag 26 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, voordat de tijd van Advent begint. 
In veel kerkelijke gemeenten wordt op die dag in de kerkdienst stil gestaan bij de mensen die in de afgelopen twaalf maanden zijn overleden.
Ook in onze gemeente kennen wij dit gebruik. Deze zondag draagt niet alleen het karakter van vergankelijkheid en verdriet. Wij mogen ook verder zien.
Wij herinneren elkaar eraan dat er uitzicht is en dat ook degenen die wij gedenken niet vergeten zijn in Gods toekomst.