Vieren en doen

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via:  www.ohklive.nl 

 

Bij de vieringen:

Afgelopen zondag, 25 februari mocht ik zelf voorgaan. 
Het was de tweede zondag van de 40dagentijd. Traditioneel wordt er dan een evangelietekst over de ‘verheerlijking op de berg’ gelezen. Belangrijke vragen zijn daarbij: wat is ‘verheerlijking’?  Kunnen wij ons daar nog iets bij voorstellen? En gaat het wel om verheerlijking? Een vorm van adoratie of verafgoding? Of gaat het uiteindelijk om iets anders? Welke rol speelt deze ‘hemelse’ Jezus dan nog in ons leven en geloven?
Daarom hebben we deze zondag het verhaal nog een stapje verder gelezen, met het volgende verhaal erbij, van de ‘maanzieke’ jongen. Van hemelse taferelen naar diepverdrietige en ten hemel schreiende levensomstandigheden. Waarbij diezelfde Jezus een cruciale rol speelt.
Met voor ons de vraag, n.a.v. de vader van de jongen: wat geloven wij eigenlijk? En waarin schuilt ons ongeloof?
Een bijzondere verbeelding van dit verhaal vormt een schilderij van Rafaël, uit ongeveer 1600.

OHK 2024 nr 5   Rafael   verheerlijking