Kerk zijn in tijden van Corona

Vanaf zondag 7 juni bestaat de mogelijkheid om bij de opname van de digitale kerkdienst aanwezig te zijn. Er mogen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn, met 1.5 meter afstand van elkaar. Uiteraard mogen echtparen naast elkaar zitten. Concreet betekent dit dat er een reserveringslijst komt.

U kunt zich per week, tot vrijdagochtend 12.00 uur, uitsluitend bij de scriba opgeven per mail scriba@oudshoornsekerk.nl  of telefoon: 06-23189584

Als u luchtwegklachten en/of koorts heeft kunnen wij u helaas niet ontvangen. Dit zal nogmaals bij aankomst in de kerk gevraagd worden.

Vanaf 9.30 uur bent u welkom in de kerk, alleen de hoofdingang zal gebruikt worden. U wordt ontvangen door een kerkenraadslid, dat helaas moet controleren of u op de reserveringslijst staat. In de kerk is iemand van de kerkenraad aanwezig om u een plaats toe te wijzen. Na de dienst kunt u uitsluitend via de zij-ingang de kerk verlaten. Wij kunnen u helaas nog geen kopje koffie of thee aanbieden.

De kerkdiensten blijven online of achteraf mee te beleven via ons YouTubekanaal
U kunt online of achteraf luisteren via de Kerkomroep.

ds. Marijke Kwant

Welkom bij de Oudshoornse kerkgemeenschap

Wie zijn wij?

De Oudshoornse Kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is een gemeente met een vrijzinnig karakter.
 
Wij geloven in een gemeente:
• die blij is met een grote persoonlijke geestelijke vrijheid en
• die respect heeft voor de mens, het menselijk geweten en de menselijke waardigheid en
• die alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, ongeacht hun taal, ras, geslacht, geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing.
• Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen.  
 

Elke zondag is om 10:00 uur een kerkdienst.

Ontmoetingszondagen (zie agenda) gezamenlijke dienst voor het hele gezin. Er is dan een aparte dienst voor de kinderen en de tieners.
 

Elke dienst is een bijzondere ervaring.

• Het prachtige Hess orgel begeleidt het zingen.
• De cantorij luistert regelmatig de dienst op.
• De kerk met zijn ramen, interieur en unieke akoestiek geeft een rustpunt.
• Tegen deze achtergrond ontvouwt zich de liturgie die inspireert en bemoedigt.
 
En altijd is er na de dienst gelegenheid wat te drinken en mensen te ontmoeten, vragen te stellen.
 

Waardevol verbinden

Wij willen een eigentijdse kerk zijn, bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen.
Wij staan een geloofsbeleving voor die ruimte biedt aan de uitkomsten van wetenschap en cultuur.
In deze zin beschouwen wij de bijbel als een rijke bron van inspiratie, een verzameling van boeken, liederen, gebeden, angstkreten en juichtonen met een wordingsgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.