Diaconie 

De diaconie is een wijkdiaconie. Drie wijkdiaconieën van de twee Brongemeentes, de Goede Herderkerk , de Sionskerk en onze kerk vormen samen de Centrale Diaconie van de PKN-gemeente Alphen aan den Rijn – Oudshoorn/Ridderveld.

De diaconie staat midden in de gemeente, zowel met haar liturgische taken op zondag en andere kerkelijke diensten, als ook met aandacht, zorg en materiële (financiële) ondersteuning van gemeenteleden en anderen. 

Drie diakenen vormen de wijkdiaconie. In de uitvoering leunt de diaconie op de Werkgroep Aandacht. Incidenteel krijgt ze hulp van vrijwilligers uit de gemeente. 

 

Beleidsplan 

Elke vier jaar stelt de diaconie een nieuw beleidsplan op en legt zij dat ter goedkeuring voor aan de Kerkenraad van de Oudshoornse Kerk, vervolgens aan de Centrale Diaconie en tenslotte aan de Algemene Kerkenraad van de PKN-gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn-Ridderveld. 

Zij maken keuzes vanuit de achtergrond zoals geschetst in het algemene deel van het beleidsplan van de Kerkenraad van de Oudshoornse Kerk. Wij verantwoorden onze keuzes t.o.v. onszelf binnen de diaconie, t.o.v. onze wijkkerkenraad, de wijkgemeente (die ons draagt en inspireert passend en aansluitend aan de Centrale Diaconie en tegenover de wereld waarin wij leven. 

De taken van de diaconie zijn de volgende: 

1. Liturgische taken 

2. Aandacht en (zorg) voor mensen, plaatselijk, nationaal en internationaal. Het voorzien in de financiële middelen voor de materiële kosten van zorg en aandacht 

3. Participatie in het bestuur van de kerk 

4. Participatie in organen op wat meer afstand, zoals het Diaconaal Platform, de Classis 

 

De diaconie gebruikt een jaarplanner waarin alle activiteiten benoemd worden. 

De diaconie is een zelfstandig orgaan en stelt een eigen begroting en jaarrekening op.