Beheercommissie

Teneinde de kerkrentmeesters te ontlasten heeft het College van kerkrentmeesters een Beheercommissie ingesteld.

De commissie adviseert over onderhoud en dient aanvragen in voor het verkrijgen van subsidie van het Rijk.


Vanuit historisch perspectief moet er continuïteit zijn in het beheer.

Hoe is dit geregeld?


De Oudshoornse Kerk wordt door de beheercommissie, vallend onder het college van kerkrentmeesters, zo goed mogelijk onderhouden. De onderhoudsadviezen worden steeds zo goed mogelijk opgevolgd. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van een Brom-subsidie. In 2017 is een periodiek Instandhoudingsplan ingediend voor de periode 2018 tot en met 2023.