College van kerkrentmeesters 

Een imposante naam voor een prozaïsche taak. In twee steekwoorden kan worden aangegeven wat het College van kerkrentmeesters doet en wat haar missie is: 

Kerkenraad 

Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de kerkenraad, die bestaat uit (het college van) diakenen, (het college van) kerkrentmeesters, het consistorie (de ouderlingen), de predikant en de scriba.

 

Moderamen

Het moderamen fungeert als een dagelijks bestuur van de kerkenraad. 

Consistorie

Het consistorie noemen we in de kerk de vergadering van de predikant en de ouderlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente. Samen zijn zij ook verantwoordelijk voor het pastoraat, zowel

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie bestaat uit: 

Interieurcommissie

De interieurcommissie bestaat uit: 

  • Maartje Hesseling – scriba
  • Bernard Lautenslager - ouderling
  • Anni Westerduin - gemeentelied
  • Ries van Hemert - lid beheercommissie
  • Henk van de Meent - lid beheercommissie
  • Willem van der Kwaak - koster
  • Jeroen Heitzman - architect

Diaconie 

De diaconie is een wijkdiaconie. Drie wijkdiaconieën van de twee Brongemeentes, de Goede Herderkerk , de Sionskerk en onze kerk vormen samen de Centrale Diaconie van de PKN-gemeente Alphen aan den Rijn – Oudshoorn/Ridderveld.

Beheercommissie

Teneinde de kerkrentmeesters te ontlasten heeft het College van kerkrentmeesters een Beheercommissie ingesteld.

De commissie adviseert over onderhoud en dient aanvragen in voor het verkrijgen van subsidie van het Rijk.

Beleidsplan 2017-2021 van de Oudshoornse Kerk

Het nieuwe beleidsplan is klaar.

Beleidsdocumenten

De nieuwste jaarrekening van de kerk:

Jaarrekening van de kerk over 2020

 

Begroting_OHK_2020.pdf

Het nieuwe beleidsplan:

Hieronder vindt u alle andere beleidsdocumenten.

Privacyverklaring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Privacyverklaring lezen

Hierboven kunt u de Privacy instellingen voor deze website wijzigen.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.