Uit het kerkblad 

datum            predikant 
zondag 29 april  ds. M.M. Kwant
zondag 6  mei    mw. M. Opgelder 

Vieren en doen

Bij de diensten.
Op zondag 29 april lezen we in het evangelie van Johannes, dat Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is en dat wij de wijnranken kunnen zijn. Hoe doen we dat en wat zou dat nu nog anno 2018 voor ons kunnen betekenen?

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor het eigen ouderenwerk.
De bloemen worden deze maand verzorgd door Gerrit van Wilgen.

Op zondag 6 mei gaat Maria Opgelder weer bij ons voor. Zij was bereid om een pas ontstane open plek in het preekrooster in te vullen.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Willem van der Eijk.


Agenda

2  mei  10-12 uur  Ontmoetingsochtend met bezoek aan de Synagoge
3  mei  10 uur     Mattheuskring
8  mei             Openingsavond Feest van de Geest
23 mei  11-14 uur  Seniorenochtend in de kerk