Uit het kerkblad

datum predikant bijzonderheid
zondag 18 febr ds. A. van Houwelingen  
zondag 25 febr ds. M.M. Kwant

 

Vieren en doen

Zondag 4 februari Op deze zondag zal Maya Walburg bij ons voorgaan.

Zondag 18 februari Op deze zondag zal ds. A. van Houwelingen bij ons voorgaan.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Energielasten.

De bloemen in de dienst worden deze maand verzorgd door Janneke Verleng.

 

Op zondag 25 februari hoop ik zelf voor te gaan.Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor de Energielasten en de tweede collecte voor de Diaconie.

We krijgen die zondag bezoek. Hieronder kunt u daar meer over lezen onder het kopje Feest van de Geest.

 

Agenda:

Uitnodiging Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk

‘Rembrandt en Chagall gelijke bijbelse thema’s, overeenkomsten en verschillen’.
 Gastspreekster: mw. Gerda Hoekveld  

Donderdag, 22 februari 2018 van 20:00 0 22:00 uur
Plaats: zaal achter de Oudshoornse Kerk
Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn

Toegang voor niet leden bedraagt: € 5,00 Chagall was zeer onder de indruk van Rembrandt als illustrator van Bijbelverhalen. Hij heeft hem in dit opzicht willen evenaren. Maar net zomin als Rembrandt een illustrator van verhalen is geweest (een plaatje bij een praatje) was Chagall dat. Beide grote kunstenaars hebben in hun werk gereageerd op de gebeurtenissen van hun tijd. Rembrandt was zeer kritisch ten aanzien van de orthodoxe Staatskerk van de 17e eeuw. Hij was wars van welk kerkelijk dogma dan ook. Vooral de Triniteit (de vergoddelijking van Jezus) en de verzoeningsleer (Jezus  is aan het kruis gestorven om de zonden van alle mensen te vergeven die hij daartoe heeft uitverkoren) en het daarmee samenhangende dogma van de dubbele predestinatie. Chagall heeft als jood benadrukt dat Jezus een jood was en dat de theologie die Jezus gelijk stelt aan God vernietigend is geweest voor de joden. In deze lezing worden die schilderijen naast elkaar gezet die in thematiek of onderwerp met elkaar overeenkomen. Want alleen zo heeft een vergelijking zin.