Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten.

Zondag 13 oktober zal er weer een Herfstdienst gehouden worden. We veranderen de kerk in een grand café zodat er aan de tafeltjes gelegenheid is met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een kopje koffie of thee. We beginnen om 10 uur met een eerste kopje koffie, waarna om 10.30 uur een korte dienst gehouden zal worden.

Aan deze dienst zal medewerking worden verleend door Martsje Hoekstra op trompet.

Het is een ontmoetingszondag waarbij de kinderen voor de KiA ook van harte welkom zijn.

Op 29 september hebben we het verhaal van Jozef de zoon van Jacob gehoord aan de hand van afbeeldingen van Rembrandt. In deze dienst duiken we dieper in dit verhaal en denken we na over de vraag die Jozef zichzelf gesteld zal hebben toen hij in Egypte was, nl. de vraag of zijn vader nog wel van hem hield.

Na de dienst is er een tweede kopje koffie, waarna u nog een drankje zal worden aangeboden. De Herfstdienst zal om 12.30 uur worden afgesloten.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het Orgelfonds en de tweede collecte voor het eigen project van de Diaconie, nl. de Stichting Kolewa.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Esther en Gerrit van Wilgen.

Zondag 20 oktober gaat ds. Dick Peters bij ons voor.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.

Agenda

16 oktober 17–19 uur Hof van Eten
24 oktober 10 uur    Mattheuskring
24 oktober 20.15 uur Concert Cornelis de Vlaming met het Wiener Mozart Trio
27 oktober 10 uur    Preek van de Leek met Alexander Rinnooy Kann
30 oktober 20 uur    Gemeenteavond