Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten.

Zondag 8 december gaat Bernard Lautenslager bij ons voor.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.

De bloemen in de kerk worden deze maand verzorgd door de fam. Splinter.

Zondag 15 december is het een ontmoetingszondag. Voor de kinderen is er Kids in Action.

We lezen in deze Adventsperiode uit de profeet Micha. Hij is de profeet die sprak over het kleine Bethlehem, waaruit een vorst zou voortkomen.

De evangelist Mattheus greep op deze profetie terug in zijn verhaal over de drie wijzen die op zoek gingen naar de nieuw geboren koning.

Zo wordt dit profetenboek Micha met aankondigingen van onheil en van heil ook een verhaal van hoop. Hoop op het licht dat in de wereld kwam.

Aan de dienst zal medewerking worden verleend door het NPB Koor.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte ten behoeve van de Energielasten.

Agenda

11 december 14 – 16 uur   Gesprekskring bij Peter van Essen, Händelhof 41
18 december 11 – 14 uur   Kerstviering Ouderen
19 december 20 uur         Kerstviering Vrijzinnige Studiekring