Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. J. Delhaas

augustus
zondag
1
zo, 1. augustus 2021, 10:00 h

ds. M. Walburg

augustus
zondag
8
zo, 8. augustus 2021, 10:00 h

ds. S. v. Zeeland-v. Cass…

augustus
zondag
15
zo, 15. augustus 2021, 10:00 h

Vieren en doen

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via: www.ohklive.nl 

 

 

Corona

Het is fijn te zien dat u zo langzamerhand de kerkdienst weer kunt komen bijwonen. Sommigen hebben we anderhalf jaar niet gezien en wat is het dan fijn u te ontmoeten. Maar we blijven opletten en voorzichtig doen.

 

Zondag 1 augustus

Op deze zondag hoopt ds. Delhaas bij ons voor te gaan in de dienst.

Het fysiek collecteren durven we nog niet aan, daarom vermeld ik u dat de eerste collecte bestemd is voor de kerkrentmeesters en de opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de diaconie.

De bloemen worden deze zondag nog verzorgd door Edwin en Anja Baerveldt.

 

Zondag 8 augustus

Op deze zondag hoopt Maya Walburg bij ons voor te gaan in de dienst.

De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de 2e collecte is voor de diaconie. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!

Vanaf zondag 8 augustus worden de bloemen in de maand augustus verzorgd door Tineke van der Kwaak.

 

Koffieochtenden

Op woensdag 4 augustus is er weer een ontmoetingsochtend.

U bent welkom om 10.00 uur in de achterzaal van de kerk.

 

Omzien naar elkaar

We denken aan de mensen die een naaste hebben verloren, met de zieken, met die mensen die weten dat ze niet meer beter worden.

Vergeet elkaar niet.

 

Dank u wel:

Riet Blom wil graag bedanken voor de bloemen die zij ontving ter gelegenheid van haar 89e verjaardag. Zij dankt alle mensen van de kerk en vindt het fijn dat er aan haar gedacht wordt.

 

Bericht van de VVP:

Wij willen u graag  onderstaand bericht van de VVP onder de aandacht brengen:

“Bijgevoegd ontvangt u de Nieuwsbrief van juli 2021, de Uitnodiging en het Programma voor de Ontmoetingsdag, die op zondag 22 augustus gepland staat.

We gaan er op dit moment vanuit dat deze doorgaat.

De Coronacijfers zien er echter momenteel niet goed uit.

Maar over bijna zes weken kan alles anders zijn.

Wilt u zich desondanks wel opgeven, bij doorgang is het voor de organisatie

nodig om te weten hoeveel gasten wij kunnen ontvangen.

U ontvangt sowieso een week vooraf bericht van ons

over het wel of niet doorgaan van de Ontmoetingsdag.”

 

U kunt zich dus nog aanmelden, de uitnodiging is bij u terecht gekomen als u ook lid bent van de VVP, bent u (nog) geen lid maar wilt u wel naar de ontmoetingsochtend? Laat dat mij even weten dan stuur ik u de uitnodiging toe.

 

Lidmaatschap:

(Op) nieuw ingeschreven in onze gemeente: Maya Walburg, Aidaplein 249 2402TE.

Welkom terug Maya!

 

Bloemen uit de dienst

Op zondag 18 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevr. Bets Bleeker gebracht.

 

Op zondag 25 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevr. Jenny van Dorp gebracht.

 

Uit de agenda:

Vanwege de vakantieperiode zijn er deze maand geen vergaderingen.

Reserveer in uw agenda: startzondag 26 september met als thema “wanneer start jouw zondag?”

 

Bestuur en beleid

 

Giften

 

Ank Buijs ontving bij een huisbezoek € 10,= voor de werkgroep aandacht.

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

 

Met een hartelijke groet

Maartje Hesseling, scriba