Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. M.M. Kwant

april
zondag
25
zo, 25. april 2021, 10:00 h

ds. A. v. Houwelingen

mei
zondag
2
zo, 2. mei 2021, 10:00 h

Vieren en doen

 

Onze diensten zijn live en achteraf te volgen via: www.ohklive.nl

 

Zondag 11 april

Op deze zondag gaat Maya Walburg bij ons voor.

In de (online) dienst wordt nog niet gecollecteerd. Toch heeft de kerk uw giften hard nodig. Wij vragen u vriendelijk uw gaven over te maken. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het onderhoud van de geluidsinstallatie en voor de Diaconie.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Tirza Lamme.

 

Zondag 18  april

Op deze zondag hoop ik zelf weer voor te gaan in de dienst.

De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en voor de Diaconie. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!

 

Agenda

13 april                     20 uur           Kerkenraad

19 april                     20 uur           Liturgie Commissie

 

Omzien naar elkaar

We kijken terug naar mooie vieringen in de Stille Week en met Pasen. Helaas nog steeds in een lege kerk en zonder gemeenteleden, maar hopelijk hebt u de diensten kunnen volgen of anders op de tv toch op één of andere manier deze periode kunnen meebeleven.

Met de fam. van der Kwaak gaat het met kleine stapjes langzamerhand wat vooruit. Op dit moment is Paul in het Revalidatiecentrum Basalt, Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag en Tineke nog in het LUMC. We hopen dat zij ook snel aan haar revalidatie kan gaan werken. We willen hen veel sterkte en van harte beterschap toewensen en dit geldt voor alle zieken uit onze gemeente.

We leven mee met Truus van der Ent, nu zij vorige week haar zwager heeft verloren door een auto ongeluk terwijl haar zus nog op de IC verblijft. Heel veel sterkte toegewenst.

Op 19 april zijn dhr. en mw. Lammens – Muller, Barnsteenstraat 55, 2403 BX 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Hoewel er op dit moment steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen het Corona virus moeten we nog steeds erg voorzichtig zijn om niet besmet te worden. Ook als kerk is het belangrijk om ons goed aan de regels te houden. Voor allen die alleen zijn is het vooral een moeilijke tijd met alle beperkingen en met weinig activiteiten en ontmoetingen. Moed om vol te houden toegewenst.

 

Bestuur en beleid

Bloemen uit de dienst

Op zondag 28 maart zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Loes Swier gebracht.

 

Op zondag 4 april zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar Sjaan Verboom gebracht.

 

Giften

Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

 

Met een hartelijke groet

Marijke Kwant