Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten.

Zondag 14 april is het Palmpasen en houden we onze Voorjaarsdienst. De kerk zal deze dag tot een gezellig grand café worden omgebouwd. Om 10 uur is er koffie en om half 11 begint er een korte dienst. Het NPB Koor het Ensemble zal medewerking aan de dienst verlenen en de kinderen zullen met hun zelfgemaakte Palmpasenstokken een optocht houden. Na de dienst krijgt u een tweede kopje koffie met iets lekkers aangeboden en daarna een glaasje wijn, advocaat of frisdrank. Deze ochtend duurt tot 12.30 uur.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het onderhoud van de geluidsinstallatie en de tweede collecte voor het nieuwe Project van de Diaconie: het Diaconaal Centrum de Bakkerij in Leiden. Namens de Bakkerij zal straatpastor Femke Post een toelichting geven op het werk van het centrum.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Willem en Jolanda van der Eijk.

In de Stille Week is er één dienst, verdeeld over drie dagen: