Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

ds. M.M. Kwant

januari
zondag
17
zo, 17. januari 2021, 10:00 h
Ontmoetingszondag

ds. I. de Jong

januari
zondag
24
zo, 24. januari 2021, 10:00 h

ds. M.M. Kwant

januari
zondag
31
zo, 31. januari 2021, 10:00 h
Heilig Avondmaal

Vieren en doen 

Zondag 17 januari
Vandaag denken we na over het thema: “Hoe nu verder?”. Een vraag die de laatste tijd op kan komen nu het einde van de Corona epidemie in zicht lijkt te zijn.
Hoe gaan we met elkaar verder en zijn we veranderd door alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is? Gaan we dingen anders doen? Of gaan we op de oude voet verder? Vragen die op kunnen komen. We lezen in de Bijbel aan het slot van het boek Genesis dat deze vragen daar ook spelen en ook welk antwoord er gegeven wordt.
In de (online) dienst wordt nog niet gecollecteerd. Toch heeft de kerk uw giften hard nodig. Wij vragen u vriendelijk uw gaven over te maken. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en voor de Diaconie.

De bloemen worden deze maand verzorgd door de fam. Tuijn.

 

Zondag, 24 januari
Op deze zondag gaat ds. Ivo de Jong bij ons voor.
De collecten die in deze dienst gehouden zouden worden zijn bestemd voor het Orgelfonds en voor de Diaconie. Uw gift is meer dan welkom. Bij voorbaat dank!

 

Agenda     
Maandag 25 januari          20 uur           Liturgie Commissie Vergadering per zoom

 

Omzien naar elkaar

In de afgelopen week is Joke Bos in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten. Na onderzoek is ze overgeplaatst naar Den Haag waar ze een open hart operatie heeft ondergaan. We wensen haar veel sterkte en een goed herstel van de operatie.
Ook leven we mee met mw. Poth – Hulscher, wier gezondheid achteruit gaat. Veel sterkte toegewenst.
Op 3 januari is mw. Steinhart – Hazelaar op de leeftijd van 89 jaar overleden. Op vrijdag 8 januari heeft er in de Oudshoornse Kerk een afscheidsdienst plaatsgevonden en aansluitend de begrafenis in Zwammerdam.
Ook op 3 januari is mw. Timmer – Meijer overleden op de leeftijd van 86 jaar. Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden in de aula van de begraafplaats op zaterdag 9 januari.
Beide families wensen we veel sterkte met dit verlies.

 

In memoriam Gerri Steinhart – Hazelaar
Op 3 januari 2021 is Gerri Steinhart overleden op de leeftijd van 89 jaar. Tot het laatste toe heeft ze altijd zelfstandig in haar huis aan de Poortwachter gewoond. Ze was een krachtige vrouw met een sterke wil die erg gehecht was aan die zelfstandigheid. Ze was afkomstig uit Nijmegen waar haar vader houtbewerker was, waarmee ze hem na haar middelbare schoolopleiding hielp. In Nijmegen was ze na wat zoeken op het kerkelijk erf Luthers geworden, omdat die kerk haar het meeste aansprak. Zo ontmoette ze haar man, die daar predikant was. Aan de jaren in Nijmegen, waarin ze als predikantsvrouw een belangrijke rol speelde en ook met veel bekende mensen uit de theologische wereld omging, dacht ze later altijd met plezier terug. Hierna verhuisde het gezin naar Schiedam en tenslotte naar Alphen aan den Rijn, waar haar man geestelijk verzorger werd in de Hooge Burch.
Er kwamen drie kinderen waarvan de oudste een ernstige beperking had en epileptisch was. Het was een grote zorg voor haar en nadat hij in de van den Berg Stichting in Noordwijk was gaan wonen bezocht zij hem daar iedere week.
Haar man overleed op relatief jonge leeftijd. Ze waren 31 jaar getrouwd geweest en daarna is ze nog eens 31 jaar alleen geweest.
Aanvankelijk was ze betrokken bij de Lutherse Kerk in Leiden en in Bodegraven, maar toen deze kerken sloten is ze lid geworden van de Oudshoornse Kerk.
In deze kerk hebben we op 8 januari afscheid van haar genomen, waarna ze op de begraafplaats in Zwammerdam is begraven.

 

In memoriam Marie Timmer – Meijer
Eveneens  op 3 januari 2021 is Mies Timmer overleden. Zij is 86 jaar geworden. Mies was een vrolijke en hartelijke vrouw die hield van gezelligheid om zich heen. Ze is geboren aan de Oudshoornse weg met uitzicht op de kerk. Vandaar dat er een afbeelding van de kerk op haar rouwkaart stond. Het was voor haar heilige grond.
Ze heeft lang in Bodegraven gewoond, waar ze samen met haar man een kruidenierswinkel had. Toen haar man jong overleed heeft ze zelfstandig de winkel voort gezet en werkte ze er `s avonds ook nog bij als kapster en schoonheidsspecialiste. Zo kon ze haar gezin met drie dochters onderhouden en met hen nog op vakantie gaan. Mies hield van reizen, vooral naar warme oorden. Ze hield van de zon en de zee. Zuid Frankrijk was haar favoriete plek.
Na het overlijden van haar man is ze weer in Alphen gaan wonen en toen ook opnieuw lid geworden van de Oudshoornse Kerk. In deze kerk was ze getrouwd, had ze haar dochters laten dopen en voelde ze zich thuis. Ook kende ze nog een aantal gemeenteleden waarmee ze vroeger bevriend was geweest aan de Oudshoornse weg. Tijdens één van de ontmoetingsbijeenkomsten van de kerk kwam ze toen haar vroegere vriendin weer tegen.
De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit, waardoor ze somberder werd. Ze heeft slechts een klein jaar in Rijnzate kunnen wonen, waar het minder gezellig was dan eigenlijk de bedoeling was geweest omdat er minder activiteiten waren vanwege de Corona maatregelen. Op 9 januari hebben we in de aula van de begraafplaats in Alphen in kleine kring afscheid van haar genomen.

 

Bestuur en beleid

 Kerkbalans ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
De actie Kerkbalans komt er weer aan.
Op zaterdag 16 januari kunnen de lopers hun stapeltje enveloppen op komen halen (12.00 – 14.00 uur in de achterzaal van de kerk). Bent u verhinderd, laat het dan even weten, dan komen wij het thuis brengen.In de week daarna worden de enveloppen rondgebracht (als u de voorkeur heeft gegeven aan kerkbalans per email, dan krijgt u in die periode een email met alle informatie).
Op 1 februari is de telavond. Vanaf 19.00 uur kunnen de lopers hun antwoord-enveloppen in komen leveren. Dit keer kunnen wij hen niet belonen met een kopje koffie/thee, maar dat zult u vast wel begrijpen.
Wij hopen van harte dat u de bedragen voor kerkbalans 2021 weer ruimhartig zult toezeggen. Het is van groot belang dat het werk in en rond onze mooie Oudshoornsekerk door kan blijven gaan.
Wij danken u dan ook bij voorbaat.
Namens de kerkrentmeesters: Riek van der Waal

 

Bloemen uit de dienst
Op zondag 3 januari zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente aan ons kosters echtpaar Roel en Joke Bos meegegeven.
Op zondag 10 januari zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente aan ons kostersechtpaar Patrick en Tirza Lamme meegegeven.
Hierbij nogmaals de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie

 

NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn.

NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn.

 

Met een hartelijke groet
Marijke Kwant