Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten.

Zondag 23 juni is er een themadienst, een speciale dienst over de Statushouders.

Het thema is: Mijn land is jouw land.

Centraal in de dienst staat het verhaal van Ruth. In dit bekende Bijbelse verhaal verlaat Ruth haar familie en land om voor haar schoonmoeder Naömi te zorgen. “Laat mij met u meegaan. Waar u gaat, wil ik gaan en waar u woont, wil ik wonen. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God. Waar u sterft, wil ik sterven en daar wil ik ook begraven worden.

Jongerenreis naar Taizé 20-28 juli

Parochie Heilige Thomas organiseert deze zomer samen met parochie Sint-Maarten uit Zeist een reis naar Taizé in Frankrijk voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar.  Taizé is een broedergemeenschap waar jaarlijks vele tienduizenden jongeren uit de hele wereld naar toe gaan. De sfeer en de gesprekken met mensen uit de hele wereld maken Taizé uniek! Meer informatie