Kerk zijn in tijden van Corona. 

De kerkdiensten van de Oudshoornse Kerk worden wel gehouden alleen in een lege kerk. 
Ze worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en zo kunt u ze live meemaken of later terugluisteren.
We kunnen op deze manier de onderlinge band zoveel mogelijk in stand proberen te houden.

Bijeenkomsten, vergaderingen, ontmoetingen en bezoekwerk kunnen helaas niet doorgaan.
Laten we proberen om via mail, app of de telefoon met elkaar verbonden te blijven.
Uit een gedicht van de Ierse monnik Richard Hendrick OFM

Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd 
een wedergeboorte van liefde zijn.

Veel sterkte in deze ingewikkelde tijd.

ds. Marijke Kwant

NIEUW: de Weekbrief

Lees de laatste weekbrief

Foto's van de verbouwing

ga naar > Activiteiten > Onderhoud kerk

Binnenkort nog veel meer foto's!!!

Kerkdiensten kunt u sinds kort ook op video zien

Kerkdiensten op video

Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

 

Bericht van de Kerkenraad i.v.m. de Corona crisis

Op 29 februari 2020 is de Kerkenraad bijeengeweest om, eens wat langer dan in een gebruikelijke vergadering, met elkaar te overleggen over het beleidsplan en de uitvoering daarvan.

‘s Middags hebben we afspraken gemaakt over wie wat zou oppakken. Margriet Zondervan en ik beloofden samen na te denken over het benutten van ons emailbestand van gemeenteleden en belangstellenden.

Om meer verbondenheid te kunnen organiseren via de digitale route.

Niemand van ons kon die zaterdagmiddag vermoeden hoe actueel en noodzakelijk die digitale route zou worden.

Allereerst wil ik iedereen oproepen zich alsnog bij de scriba, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  te melden om opgenomen te worden in het emailbestand.

Onze kerkdiensten zijn gewoonlijk te beluisteren via

www. kerkomroep.nl, ook te bereiken via de site www.oudshoornsekerk.nl

Nu de kerkdiensten in ieder geval tot en met 5 april 2020 zijn geschrapt, missen we een belangrijk deel van wat ons verbindt. Daarom heeft de Kerkenraad met ds. Marijke Kwant afgesproken, dat we op de zondag toch gewoon om 10.00 uur bijeenkomen in een heel kleine groep: alleen de dominee, de organist, een ambtsdrager en een lector.

Samen geven zij vorm aan een korte viering vanuit de Oudshoornse Kerk, direct te beluisteren én/of achteraf terug te luisteren via www.kerkomroep.nl.

Zo kunnen wij met elkaar verbonden blijven en blijft u op de hoogte van wat in onze kerkelijke gemeenschap speelt.

Janneke Verleng

 

Bij de diensten.

Zondag, 29 maart willen we ons laten bemoedigen door de woorden van Jezus over bezorgd zijn. Juist nu we allemaal bezorgd zijn over het Corona virus en hoe deze hele situatie verder zal gaan, lezen we bij Mattheus dat Jezus zegt niet bezorgd te zijn. Hoe doen we dat?

Zondag, 5 april is het Palmzondag of Palmpasen. Normaliter een blijde zondag waarbij de kinderen in een optocht door de kerk lopen met hun Palmpasen kruis. Ook het NPB koor zou zingen. Dit jaar gaat het niet lukken.

Wel gaan we nadenken over Jezus’ tocht naar Jeruzalem en wat hem ertoe heeft gebracht om deze reis toch te maken ondanks het gevaar en de waarschuwingen van zijn leerlingen.

Stille Week

Na Palmpasen begint de Stille Week. Het is op dit moment nog onzeker of de diensten in deze week door kunnen gaan of dat ze alleen uitgezonden zullen worden.

9 april 19.30 uur Witte Donderdag

De dienst op Witte Donderdag zal in het teken staan van Dietrich Bonhoeffer. De Duitse theoloog die op 9 april 1945 door de Nazi’s werd vermoord.

We lezen gedichten van hem, zingen lied 511 dat hij geschreven heeft en een lied dat gemaakt is bij een gedicht van zijn hand.

We vieren het Avondmaal en gedenken hoe Jezus juist op deze avond met zijn leerlingen deze laatste maaltijd beleefde.

We zitten hierbij in een kring rondom de tafel in het midden.

Het is een viering die op een sobere manier zal eindigen. Want Jezus gaat op weg naar de Hof van Olijven: het feest is voorbij, hij gaat het duister in, het lijden gaat beginnen. Om dit te symboliseren zal de tafel in stilte worden afgeruimd.

Mocht deze dienst alleen worden uitgezonden dan wordt het Avondmaal niet gevierd.

10 april 19.30 uur Goede Vrijdag

We beginnen deze dienst met het vieren van het Avondmaal. Een oude traditie die voor velen van ons veel betekent.

Daarna volgen we een kruisweg, die op het scherm wordt geprojecteerd.

Zo volgen we Jezus bij zijn laatste tocht met het kruis naar zijn dood toe.

De afbeeldingen van de kruisweg zijn gemaakt door de kunstenaar Aad de Haas en we lezen er teksten bij van Andries Govaart.

Aan het einde van de dienst kunnen we een kaarsje bij een kruis plaatsen. Zo leggen we als het ware de dingen die ons klein houden, eenzaam maken, verdrietig of bang, bij het kruis neer. In de Paasnacht worden deze kaarsjes aangestoken wanneer we vieren dat het licht de duisternis heeft overwonnen.

Mocht deze dienst alleen worden uitgezonden dan wordt het Avondmaal niet gevierd en kijken we niet naar de kruiswegstaties. In dit geval lezen we het lijdensverhaal en gedichten hierbij. Ad Hesseling zal enkele stukken uit de Mattheus Passion van Bach spelen.

11 april Stille Zaterdag - Paaswake

De nieuwe Paaskaars, symbool van het licht van Christus, wordt aangestoken en een donkere kerk binnen gedragen waar we dit licht aan elkaar doorgeven en zo verspreiden.

We luisteren naar bevrijdingsverhalen uit de Bijbel. Verhalen die vertellen over de overwinning van het licht over de duisternis: het scheppingsverhaal, het verhaal van de Uittocht, de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij en het visioen van Ezechiël, waarin de Geest van God verdorde en geestloze mensen weer nieuw leven inblaast.

Omdat bij de eerste christengemeenten in de Paasnacht gedoopt werd is het gebruikelijk geworden om juist in deze nacht terug te denken aan onze eigen doop.

Daarna wordt het verhaal van de opstanding van Jezus gelezen.

Aan het einde van de dienst steken we in een kring onze eigen kaarsen weer aan om te vieren dat in deze nacht het licht de duisternis heeft overwonnen en wisselen we de Paasgroet uit: “de Heer is waarlijk opgestaan”. Dan ontvangen we ook weer de zegen.

Deze dienst begint om 21.00 uur en muzikale medewerking zal worden verleend door Dingeman Coumou.

Als deze dienst alleen wordt uitgezonden willen we zoveel mogelijk aan deze vorm vasthouden.

12 april Paasmorgen

We vieren het nieuwe leven dat door lijden en dood heen is gegaan. Opstanding betekent een nieuw begin van leven waarin wij mogen opstaan uit datgene wat ons neerdrukt of in z’n greep houdt.

Het Paasverhaal is een verhaal van uittocht en bevrijding. We mogen deze dag een aantal gasten in ons midden verwelkomen nl. een Jezidi-familie die uit Irak is gevlucht ook voor oorlog en slavernij. Zij zullen bij de Kids in Action hun verhaal vertellen. 

De trompettiste Martsje Hoekstra zal haar medewerking aan de dienst verlenen.

Ook voor deze dienst geldt dat in het geval we nog niet bij elkaar kunnen komen, deze wordt uitgezonden via Kerkomroep.nl.

 

Omzien naar elkaar

 

Ben Krijgsman heeft kort geleden een operatie ondergaan. We wensen hem veel sterkte en van harte beterschap toe. Ook veel sterkte toegewenst aan mw. Bilderbeek die momenteel revalideert in de Noorderbrink.

In deze periode zullen we ook het pastoraat op een andere manier vorm moeten geven. Het kan niet meer met een bezoekje zoals we gewend waren. Wel is het mogelijk elkaar te bellen, te mailen of te appen. Zodat het contact met elkaar in stand blijft en we elkaar niet uit het oog verliezen.

Het zou mooi zijn wanneer u een paar mensen in gedachten neemt, die u nu even niet meer tegenkomt, om te vragen hoe het met hen gaat.

Een gesprekje via de telefoon kan nu heel belangrijk zijn.

Ook een kaartje sturen kan mensen laten weten dat er aan hen gedacht wordt.

Hebt u zelf behoefte aan contact met iemand van de Oudshoornse Kerk, dan kunt u met mij contact opnemen of met uw bezoekdame of met iemand  van de kerkenraad.

Graag wil ik iedereen veel sterkte toewensen.

Bestuur en beleid

Collecteopbrengsten

Op zondag 15 maart is er geen collecte gehouden. Wel zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente ter bemoediging naar  Ben Krijgsman gebracht.

 

Op zondag 22 maart is er ook geen collecte gehouden. De bloemen zijn met een hartelijke groet van de gemeente ter bemoediging naar mw. Bilderbeek gebracht.

Met een hartelijke groet

ds. Marijke Kwant