Uit het kerkblad 

datum            predikant 
zondag 27 mei    ds. S. ten Heuw
zondag 20  mei   ds. M.M. Kwant m.m.v. Mart-Antony van Noorel (trompet)

Vieren en doen

Bij de diensten.
Op zondag 27 mei zal ds. S. ten Heuw bij ons voorgaan.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.
De bloemen worden deze maand verzorgd door Willem van der Eijk.

Op zondag 3 juni staat de vraag centraal of de mens er is voor de Sabbat of dat de Sabbat er is voor de mens. Ook anno 2018 nog een interessante vraag.
Het is geen bloemenzondag omdat we dat al in de vorm van de Voorjaarsdienst gevierd hebben op Palmpasen. Aan de dienst zal muzikale medewerking worden verleend door Mart-Antony van Noorel op trompet.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.
De bloemen worden deze maand verzorgd door dhr. van Donk.


Agenda

29 mei 20 uur    Kerkenraadsvergadering
30 mei 14-16 uur Gesprekskring bij Marijke Kwant, Cortenhoeve 34 in Bodegraven
31 mei 10 uur    Mattheus Kring
6 juni 10-12 uur Ontmoetings ochtend met Simon Stelling
7 juni 22 uur    Avond over Rouw