Uit het kerkblad 

datum          predikant 
zondag  9 dec  ds. M. Hofman  2e Advent

                               

zondag 16 dec  ds. M.M. Kwant 3e Advent - KiA
                                 m.m.v. Dingeman Coumou

Vieren en doen

Bij de diensten.

Op zondag 9 december is het de tweede zondag van de Advent. Ds. M. Hofman gaat bij ons voor.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.
De bloemen worden deze maand verzorgd door de fam. Splinter.

Op zondag 16 december is het de derde zondag van de Advent. Het is een ontmoetingszondag en er is Kids in Action. Dingeman Coumou zal medewerking aan de dienst verlenen.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de energielasten.

Agenda

 

6 dec

18.00 uur

Laatste inleverdatum kopij Kerk in Uitvoering (kerst nummer)

13 dec

10 uur

Mattheuskring

13 dec

20 – 22 uur

Avond over Rouw

18 dec

20 uur

Kerkenraadsvergadering

19 dec

11 – 14 uur

Kerstviering Senioren

20 dec

20 uur

Kerstviering Vrijzinnige Studiekring

 

Oberufer Kerstspel 19 dec 2018

Woensdag 19 december spelen ouders, oud-leerlingen en een leerkracht van Vrijeschool Ridderspoor het Kerstspel. Al zo lang de vrijeschool bestaat is het de traditie dat elk jaar het Oberufer Kerstspel gespeeld wordt. Het is een middeleeuwse uitbeelding van het kerstverhaal, vol met prachtige symbolieken. Het spel wordt dan ook gespeeld in een oude taal, zeer rijk van klank, die dicht bij wat het oorspronkelijk was blijft. Het laat de geboorte zien van Jezus (het licht in de donkere winter). Het kerstspel is een cadeau van de spelers voor de toeschouwers. Om vervolgens met deze verstilde beelden in ons hart de kerstvakantie in te gaan.

Vanaf 19.00 uur zullen de deuren van de Oudshoornse kerk (Oudshoornse weg 90) open gaan. Het begint om 19.30 uur. Het spel duurt ongeveer 5 kwartier. Na afloop kan er wat te drinken worden gekocht en kunt u nog even napraten.

Op voorhand willen wij u graag attenderen op het feit dat alleen dankzij uw vrijwillige bijdrage het mogelijk is het kerstspel op te voeren en de kwaliteit van de kleding en de grime steeds te verzorgen. Aan het eind van het Kerstspel zullen de herders met hun hoed bij de deur staan om uw gulle gaven in ontvangst te nemen.

Kaartjes (gratis) voor het Kerstspel in de Oudshoornse kerk kunt u voor 15 december bestellen via kerstspel @hotmail.com. (noot: dit emailadres wordt niet beantwoord) De kaarten kunt u voorafgaande aan het kerstspel afhalen bij de deur van de kerk.
Het restant kaarten worden dan ook uitgegeven.