Uitnodiging Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk

‘Het evangelie volgens Vincent van Gogh’
Gastspreker: dhr. Anton Wessels  

Donderdag, 25 october 2018 van 20:00 0 22:00 uur
Plaats: zaal achter de Oudshoornse Kerk
Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn

Toegang voor niet leden bedraagt: € 5,00

Vincent van Gogh schilderde nauwelijks bijbelse voorstellingen. Toch kun je een wereld van ‘geloof’ vermoeden in zijn hele oeuvre. Professor Anton Wessels wordt al jaren geboeid door het leven en werk van Vincent van Gogh en heeft twee boeken over hem geschreven.

In zijn 1e boek ‘Een soort Bijbel’ (1990) wil Wessels aantonen dat van Gogh geloof en godsdienst nooit vaarwel gezegd heeft. Voordat hij de roeping tot kunstenaar ging volgen, heeft hij een tijdlang als hulppredikant en evangelist gewerkt, maar is, volgens Wessels, later als schilder in zekere zin ook evangelist gebleven. Op deze avond zal de lezing (met power point presentatie) gaan geven over zijn 2e boek, ‘Het Evangelie volgens Vincent van Gogh’ (herdruk 2015) in drie aan Vincent zelf ontleende thema’s, die aan Vincent, de schilder en schrijver (van Brieven), zelf ontleend zijn, de spiritualiteit van Vincent - in woord en beeld- aan de orde stellen en ingaan op zijn geestelijke, literaire en artistieke inspiratiebronnen. De thema’s zijn: Droefheid en blijdschap, Duisternis en licht en De kunst van het leven.

 

Uit het kerkblad 

datum            predikant 
zondag 14 okt  ds. M.M. Kwant - Hefrstdienst/
                                 Ontmoetingszondag
                               
zondag 21 okt  ds. D.C. Peters

Vieren en doen

Bij de diensten.

Op zondag 14 oktober zal de Herfstdienst gehouden worden. Vorig jaar zijn we met deze nieuwe traditie gestart en het succes was toen zo groot, dat er ook dit jaar weer een Herfsdienst gehouden zal worden. We veranderen de kerk in een grand café zodat er aan de tafeltjes gelegenheid is met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een kopje koffie of thee. We beginnen om 10 uur met een eerste kopje koffie, waarna om 10.30 een korte dienst gehouden zal worden.
Het koninklijk zangkoor NPB zal medewerking aan de dienst verlenen.
Het is een ontmoetingszondag waarbij de kinderen voor de KiA ook van harte welkom zijn.

Het thema van de dienst is: waar zit je aan vast? We lezen hierbij het verhaal van de rijke man die bij Jezus komt en hem graag wil volgen.
Na de dienst en een tweede kopje koffie zal u nog een drankje worden aangeboden, waarna de bijeenkomst om 12,30 wordt afgesloten.
Mocht u vervoer nodig hebben om naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met Pauline Keekstra, tel.: 071-3412664. Zij zal daar dan voor zorgen.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het Orgelfonds en de tweede collecte is ten behoeve van de Energielasten.
De bloemen worden deze maand verzorgd door de fam. van Elk.

Op zondag 21 oktober zal ds. Dick Peters bij ons voorgaan.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie


Agenda

17 okt 17-19 uur Hof van eten
18 okt 10 uur Mattheuskring
18 okt 20:15 uur Cornelis de Vlaming met het Brisk Blokfluit Kwartet 
25 okt 20-22 uur Vrijzinnige Studiekring
 7 nov  10-12 uur Ontmoetingsochtend