Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten

Op zondag 17 februari worden er drie gemeenteleden in het ambt bevestigd. Als (jeugd)ouderling zal Annelies Speekenbrink bevestigd worden, tot ouderling-kerkrentmeester Riek van der Waal en als pastoraal ouderling Margriet Zondervan. De kerkenraad is blij dat deze nieuwe ambtsdragers versterking komen bieden.

Het is een ontmoetingszondag en voor de kinderen wordt er Kids in Action aangeboden.

In de Bijbel lezen we uit het evangelie van Lukas een aantal zaligsprekingen die Jezus doet, zoals „Zalig de armen“. Het zijn weerbarstige woorden en het is niet gemakkelijk voor ons om die een plek te geven omdat ze ingaan tegen datgene waar naar ons idee de Bijbel over gaat, nl. het afkeuren van het bestaan van armoede.

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Energielasten.

De bloemen worden deze maand verzorgd door Janneke Verleng.