Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Bij de diensten.
Zondag 4 augustus gaat Maya Walburg bij ons voor.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de Diaconie.
De bloemen worden deze maand verzorgd door de Edwin en Anja Baerveldt.

Zondag 11 augustus  gaat Maria Opgelder bij ons voor.
Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor het Werelddiaconaat, voor een project van Kerk in Actie nl. „Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid Afrika“

Agenda

4  aug 10-12 uur   Ontmoetingsochtend

15 aug 10 uur       Mattheuskring

21 aug 17-19 uur  Hof van Eten