Personificaties in de glazen van Oudshoornsekerk

Van Dhr. L. Bouke van der Meer (lid van de Vrijzinnig Oudshoornse Gemeente) kregen wij een interesant artikel uit de Viersprong over De personificaties in de glazen van de Oudshoornsekerk.

Personificaties glazen Oudshoornsekerk

Positie van de Oudshoornse Kerk

De geschiedenis:

In de eerste helft van de 17e eeuw kerkten de mensen van Oudshoorn in de dorpskerk van het naburige dorp Alphen. Het benoemingsrecht van de predikant was gezamenlijk toegewezen aan de beide ambachtsheren.

Beschrijving van de burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn.

Alphen ligt midden in het Groene Hart, en dus midden tussen de grote steden. Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn met het openbaar vervoer in een half uurtje te bereiken.

Vanouds heeft Alphen op verschillend gebied een streekfunctie. Het beschikt over vrijwel elk soort onderwijs. Zo zijn er drie scholen die VWO onderwijs bieden, waarvan één ook tweetalig.

17 gebrandschilderde glazen

0p 1 december 2003 is een boek verschenen over de 'Zeventien Gebrandschilderde Glazen in de Oudshoornse kerk', waarin

een totaal beeld van de glazen en van de schenkers van de glazen wordt gegeven.

Cornelis de Vlaming

meer dan de stichter van de kerk

Predikanten

De laatste predikant was:  ds. M.M.(Marijke) Kwant. Zij was de eerste vrouwelijke predikante van deze gemeente sinds 1661.

De eerste predikant van Oudshoorn was: Gerardus Haeck 1661

Kroniek van een kerk

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.