Giften ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en betalen met IBAN

U als lid kan uw gift aan de kerk aftrekken van de inkomstenbelasting, omdat gemeenten en diaconieën ANBI zijn en voor de Belastingdienst vallen onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk.

 U kunt hier meer over lezen:

  1. ANBI format transparantiegegevens Oudshoornse Kerk en
  2. ANBI gegevens Diaconie

Betalen met IBAN

Betalen met IBAN (Internationaal Bank Account Nummer) en volgens de SEPA (Single Euro Payments Area) betaalstandaarden.

Vanaf 01 februari 2014 is het verplicht om te betalen met IBAN en volgens de SEPA betaalstandaarden.

IBAN Algemeen
NL39 ABNA 0892 8486 77 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudshoorn t.n.v. o.v.v. kerkrentmeesters

IBAN Diaconie
NL85 RABO 0373 7387 49 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.