ds. T. Noorman

Titel:
ds. T. Noorman
Wanneer:
zo, 29. augustus 2021, 10:00 h
Locatie:
Oudshoornse Kerk - Alphen aan den Rijn
Categorie:
Kerkdienst

Omschrijving

Op 29 augustus volgen we niet het leesrooster maar horen het verhaal dat, toen ik het
als kind voor het eerst hoorde, ging over een kamerling uit Morenland. Wat een
kamerling was wist ik niet, en Morenland klonk als een soort sprookjes naam. En zo
werd eigenlijk heel dit verhaal een soort sprookje, een beetje geheimzinnig, en heel
ver weg, maar wel mooi.
Het betreffende verhaal (Handelingen 8: 26 – 40) in de nieuwe vertaling (NBG, 2004)
heeft een andere, diepere en tegelijk veel reëlere kleur, als het verhaal over een
eunuch uit Ethiopië. Het Grieks van het Nieuwe Testament spreekt van een Aethiops
eunuchus. Het sprookje karakter vervalt, maar daarmee herkrijgt het verhaal, als ik
het goed versta, zijn betekenis als verheldering van de kern van het evangelie. En zo
past het ook heel goed bij de viering van het Avondmaal.


Locatie

Locatie:
Oudshoornse Kerk