hr. B. Lautenslager

Lieve mensen,
In de afgelopen weken zijn er versoepelingen gekomen van de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus en de komende weken staan er nog meer, waarschijnlijk vergaande, versoepelingen op stapel.
Voor veel mensen betekent dit ‘eindelijk’ meer vrijheid,voor anderen, met name de meer kwetsbaren onder ons, houdt de vrijheid van anderen voor hen meer
beperkingen in.
Ik merk, dat ik daarin zelf heel dubbel sta…en dat geldt wellicht voor een aantal van u ook.
In de bijbel ben ik daarom op zoek gegaan naar handvatten, die mij – ons – zouden kunnen helpen een manier te vinden hoe we ons in deze situatie zouden kunnen opstellen, zodat we niet tegenover de ander komen te staan, maar naast elkaar kunnen blijven gaan.
Daarover wil zondag a.s. wat gedachten met u delen.
 
Bernard Lautenslager
 

Liturgie voor de viering op 13 februari 2022

 

Mededelingen:

Ons welkomstlied is 283:

‘In de veelheid van geluiden’, de verzen 1 tot en met 3

 

Welkomstwoorden:

Wij zingen nu het vervolg van ons welkomstlied, verzen 4 en 5:

 

Inleiding op het thema:

 

Wij bidden nu ons Kyriegebed.                             

De Cantorij zingt nu lied 568A: ‘Ubi caritas’,

 ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’:

 

De 1e Lezing is uit Jeremia 17: 5-10 (NBV):

De Cantorij zingt nu lied 177:

‘Daar komt de man uit Anatot’, de verzen 1-3:

 

De 2e Lezing is uit Lucas 6: 27-38 (NBV):

De Cantorij zingt nu lied 537:

‘Zo spreekt de Heer, die ons geschapen heeft’, alle verzen:

 

Overweging

Muziek: de cantorij zingt psalm 134

 ‘a psalme before Evening praier’  van John Dowland,

 

Voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

 

(aandacht voor collectes)

 

Wij zingen nu ons afscheidslied, lied 838,

‘O grote God, die liefde zijt’, de verzen 1 tot en met 3 en, na de afscheidswoorden, vers 4:

 

Afscheidswoorden:

Vervolg afscheidslied: 838, vers 4.

Evenement-informatie

Startdatum 13-02-2022 10:00
Locatie Oudshoornse Kerk

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.