​ds. L.L.J. Webbink

VIJFDE ZONDAG NA EPIFANIE
Oudshoornse Kerk 10.00 uur
ouderling van dienst: A. Speekenbrink
organist: Ad Hesseling
6 FEBRUARI 2022
liturgische kleur: groen
lector: Patrick Lamme
voorganger: ds Leo Webbink
link naar orde van dienst

WELKOM, MEDEDELINGEN        (ouderling)

MOMENT VAN STILTE

AANVANGSLIED 612: 1, 2           staan

GROET EN BEMOEDIGING

V       De Heer zij met u

A       Ook met u zij de Heer

V       Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE

A       die hemel en aarde gemaakt heeft,

         de zee en al wat daarin is

V       EEUWIGE, onze God,

         wij die U nooit hebben gezien, –

A       zie ons hier staan.

V       Wij die van U hebben gehoord, –

A       hoor  ons aan.

V       Uw Naam is dat U mensen helpt, –

A       wees onze hulp,

V       en dat U alles hebt gemaakt, –

A       maak alles nieuw,

V       en dat U ons bij name kent, –

A       leer ons U kennen,

V       die Bron van leven wordt genoemd, –

A       doe ons weer leven,

V       die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –

A       wees hier aanwezig.

V       …

         Wij vragen U:

         Zie ons weer aan

A       en leid ons uit de duisternis.

V       Kom uit uw verre verte naar ons toe.

A       Schenk ons een nieuwe toekomst. Amen.               zitten

VOORTZETTING AANVANGSLIED: 612: 3

GEBED OM ONTFERMING

GLORIALIED PSALM 138: 1

LEZING LUKAS 5: 1 - 11                    (lector)

LIED 917: 1

WOORDEN - bij Lukas

LEZING JOHANNES 21: 2 - 13                 (voorganger)

LIED 917: 4, 6

WOORDEN - bij Johannes

MUZIEK

AANDACHT VOOR DE COLLECTE

LIED 843

GEBEDEN

SLOTLIED 608: 1, 2                             staan

WEGZENDING en ZEGEN

MUZIEK

Evenement-informatie

Startdatum 06-02-2022 10:00
Locatie Oudshoornse Kerk

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.