ds. D.C. Peters

Thema: Lichtdragers zijn

De Kerstvieringen worden opnieuw overschaduwd door rondgaande virussen. Meer dan ooit kijken mensen uit naar lichtaan het eind van de tunnel. Velen hebben moeite te geloven dat ze het geboortefeest, het feest van het Licht, ook daadwerkelijk zo
zullen ervaren. We moeten daarom het donker bestrijden en de hoop levend houden door te trachten lichtdragers voor voor elkaar te zijn. Zoals verwoord in het slotliedvan de dienst (lied 500:5):


Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.

Evenement-informatie

Startdatum 25-12-2021 10:00
Locatie Oudshoornse Kerk

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.