Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

De lezingen zijn openbaar en vinden plaats in de Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn. De ingang is aan de Delftzichtweg 1 (in de achterzaal).

Zij worden in principe gehouden op de derde donderdag van de maand, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur, en ze zijn openbaar.

Programmaboekje 2019-2020

De leden betalen voor het seizoen 2018/2019 een contributie van € 20,- per persoon; dat is voor 6 lezingen, een kerstviering en een jaarvergadering. Voor incidentele belangstellenden is de toegangsprijs € 5,- per lezing.

Meer over de Vrijzinnige Studiekring

De Vrijzinnige Studiekring is in 1948 opgericht door ds. P.J. Cannegieter (destijds predikant van de Oudshoornse Kerk). De studiekring organiseert lezingen van uiteenlopende aard, onder andere op godsdienstig gebied, maar ook op andere culturele terreinen. De studiekring bestaat momenteel uit 26 leden, maar de bijeenkomsten worden veelal ook door belangstellenden uit Alphen aan den Rijn e.o. bezocht.

Voor het komende seizoen 2018-2019 komen:

donderdag, 26 september 2019

donderdag, 31 oktober 2019

donderdag, 28 november 2019

19 dec kerstviering

donderdag, 30 januari 2020: Bart de Haas met als onderwerp: ‘Leven in de wildernis’

donderdag, 27 februari 2020

donderdag, 26 maart 2020

7 mei jaarvergadering

Als u een indruk wilt krijgen van de verscheidenheid aan behandelde onderwerpen, verwijzen we u naar het overzicht van de laatste 5 jaar, alsmede een korte terugblik op de eerste 55 jaar van de Studiekring.

Het bestuur bestaat uit:

ds. M.M. Kwant voorzitter

L. Marcin secretaris

C. Smits  / penningmeester

P. van Essen bestuurslid / vicevoorzitter

M. Cournil bestuurslid / lief en leed

Contributie kunt u overmaken naar:
NL35 ABNA 0892906561 ten name van Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk.

 

Documenten van de Vrijzinnige Studiekring

Bestandsnaam Grootte Datum & Tijd
A Microsoft Word file Overzicht lezingen 2012-2017 en geschiedenis Vrijzinnige Studiekring 16.92 KB 2017-10-09 20:15:40
An Adobe Acrobat file programma-boekje 2019-2020 89.59 KB 2019-09-19 20:43:36
An Adobe Acrobat file programma-boekje_2018-2019 1.67 MB 2018-08-28 08:36:00