Kerk zijn in tijden van Corona

U bent van harte welkom in de kerkdiensten. We houden ons nog steeds aan de 1,5 meter afstand van elkaar (uiteraard mogen echtparen naast elkaar zitten) en aan het reserveringssysteem. Helaas zijn op dit moment de regels weer strenger geworden, 

Dit houdt in dat we maximaal 25 kerkgangers kunnen ontvangen. 

U kunt zich tot vrijdag 12 uur opgeven per mail of telefoon: scriba@oudshoornsekerk.nl  telefoon: 06-23189584.

Ook het verzoek of u bij binnenkomst in de kerk even een mondkapje opdoet dat u op uw zitplaats weer af kan doen.

Helaas kunnen we op dit moment na de dienst geen koffie meer drinken met elkaar.

Welkom bij de Oudshoornse kerkgemeenschap

Wie zijn wij?

De Oudshoornse Kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is een gemeente met een vrijzinnig karakter.
 
Wij geloven in een gemeente:
• die blij is met een grote persoonlijke geestelijke vrijheid en
• die respect heeft voor de mens, het menselijk geweten en de menselijke waardigheid en
• die alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, ongeacht hun taal, ras, geslacht, geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing.
• Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen.  
 

Elke zondag is om 10:00 uur een kerkdienst.

Ontmoetingszondagen (zie agenda) gezamenlijke dienst voor het hele gezin. Er is dan een aparte dienst voor de kinderen en de tieners.
 

Elke dienst is een bijzondere ervaring.

• Het prachtige Hess orgel begeleidt het zingen.
• De cantorij luistert regelmatig de dienst op.
• De kerk met zijn ramen, interieur en unieke akoestiek geeft een rustpunt.
• Tegen deze achtergrond ontvouwt zich de liturgie die inspireert en bemoedigt.
 
En altijd is er na de dienst gelegenheid wat te drinken en mensen te ontmoeten, vragen te stellen.
 

Waardevol verbinden

Wij willen een eigentijdse kerk zijn, bewust van de zich voortdurend wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen.
Wij staan een geloofsbeleving voor die ruimte biedt aan de uitkomsten van wetenschap en cultuur.
In deze zin beschouwen wij de bijbel als een rijke bron van inspiratie, een verzameling van boeken, liederen, gebeden, angstkreten en juichtonen met een wordingsgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.