Wat doen wij?

Gemeente zijn...

Ontmoetingsochtend

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ontmoetingsochtend gehouden waarbij dikwijls een spreker aanwezig is met een meer of minder luchtig onderwerp. Deze ochtend staat open voor alle gemeenteleden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat onze wijkgemeente te bieden heeft.

Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

De lezingen zijn openbaar en vinden plaats in de Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn. De ingang is aan de Delftzichtweg 1 (in de achterzaal).

Zij worden in principe gehouden op de derde donderdag van de maand, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur, en ze zijn openbaar.

Hof van Eten

Elke 3e woensdag van de maand) 2e halfjaar 2022


U bent van harte welkom op

Tiener bijeenkomsten

De Tienerdiensten zijn bijeenkomsten op zondagochtend tijdens de kerkdienst, in de consistorie, voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar oud.

Deze bijeenkomsten duren ongeveer een uur (net zo lang als de kerkdienst)

Ze worden gehouden op iedere 2e zondag van de maand, zie agenda.

In deze Tienerdiensten zal een onderwerp dat jongeren aanspreekt behandeld worden op een voor hen toegankelijke manier.

De bijeenkomsten worden geleid door Maarten Westerduin en Patrick Lamme.

Ontmoetingsochtenden

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ontmoetingsochtend gehouden waarbij dikwijls een spreker aanwezig is met een meer of minder luchtig onderwerp. Deze ochtend staat open voor alle gemeenteleden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat onze wijkgemeente te bieden heeft. Op onze website staat vermeld hoe laat er wordt begonnen, waarover wordt gesproken en door wie. Suggesties voor onderwerpen kunnen bij de predikant worden aangereikt.

Agenda

Kerkdiensten, activiteiten en concerten komende weken:

Video 365-jarig bestaan van de Oudshoornsekerk.nl

 

Een monument vraagt aandacht en onderhoud

Nieuwe loodaansluitingen werden nog op 20 december 2017 aangebracht, waarmee een lekkage werd verholpen!
Tevens kwam er een nieuwe gootafvoer en de dakdoorvoer van de ventilatie kreeg een nieuwe kap.

Presentatie verbouwing achterzaal - deel 1