Wat doen wij?

Gemeente zijn...

Ontmoetingsochtend

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ontmoetingsochtend gehouden waarbij dikwijls een spreker aanwezig is met een meer of minder luchtig onderwerp. Deze ochtend staat open voor alle gemeenteleden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat onze wijkgemeente te bieden heeft.

Gemeenteavond

Eenmaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden over onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente.

Hof van Eten

Iedere derde woensdag van de maand kan men tegen een vergoeding van € 5 deelnemen aan een maaltijd die door vrijwilligers verzorgd wordt. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van de kerk en zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen en het gemeente zijn gestalte te geven.

meer weten?

Contacthouders

Sinds 2016 wordt er met gemeenteleden onder de 75 jaar, die niet een nauwe band met de kerk hebben, contact gezocht met als doel om deze band in stand te houden en zo mogelijk te versterken. Dit gebeurt door een klein aantal gemeenteleden, aangeduid met het woord ‘contacthouders’. De boodschap die deze contacthouders willen overbrengen is, dat het waardevol is om deel uit te maken van onze wijkgemeente en dat de kerk graag contact met alle gemeenteleden wil houden.

Kids in Action

Eenmaal per maand tijdens de Ontmoetingsdienst hebben de kinderen van 4 - 10 jaar een aparte bijeenkomst. Er wordt dan een Bijbelverhaal verteld waarover ze in gesprek gaan en daarna volgt dikwijls nog een verwerkingsvorm. Na de collecte keren zij terug in de kerk waar nog een terugkoppeling plaats vindt over wat zij gedaan hebben.

Tieners

Eenmaal per maand komen de kinderen ouder dan 10 jaar tijdens de Ontmoetingsdienst in een aparte bijeenkomst bij elkaar en gaan dan in gesprek over vragen betreffende zingeving. Ook zij hebben nog een terugkoppeling in de kerkdienst na de collecte.
Vorming en toerusting
Bij de vorming en toerusting streven we naar verdieping met betrekking tot geloofs- en zingevingsvragen. Dit alles met ruimte voor ieders eigenheid en opvattingen en waar mogelijk geplaatst in theologisch perspectief.

Gesprekskring

Deze kring komt eenmaal per maand bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een hoofdstuk uit een boek behandeld dat door de deelnemers thuis is gelezen. De boeken die behandeld worden gaan in het algemeen over geloofsvragen en over beelden die men heeft bij God en geloof. Momenteel wordt het boek “Ode aan de verliezer” van Alain Verheij gelezen en besproken.

Vrijzinnige Studiekring

Dit is een vereniging die vlak na WO II is opgericht door ds. Cannegieter en waarvan mensen betaald lid kunnen worden. Dit betreft niet alleen leden van de gemeente. Eenmaal per maand op donderdagavond wordt er door deze kring een avond belegd waarop een spreker over een actueel thema komt spreken. De leden bepalen gezamenlijk welke sprekers worden uitgenodigd. De onderwerpen variëren van Bijbels tot maatschappelijk en actueel.
Overige vormen van vorming & toerusting
Preekbespreking: we streven ernaar een aantal malen per jaar na de dienst de preek met een aantal gemeenteleden te bespreken, om op deze manier tot meer inhoudelijke verdieping te komen.
Meer weten?

 

Hof van Eten

Elke 3e woensdag van de maand

U bent van harte welkom op elke 3e woensdag van de maand (behalve in de maanden mei en december) van 12.00 tot 14.30 uur in de achterzaal van de Oudshoornse Kerk
Heeft u belangstelling om dit een keer mee te maken en houdt u ook van gezelschap en een praatje met degene die straks naast u zit, schroom niet om ons te benaderen. Er is altijd een plekje voor u vrij. Wel graag even aanmelden bij:


Tineke v.d. Kwaak telefonisch: 06 23210589 of
bij ondergetekende per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wat wij u aanbieden is een drankje, voorafje, lunch, dessert, koffie met wat lekkers. Elke maand is het weer een ander menu. En natuurlijk een hoop gezelligheid en dat voor € 6,- per persoon. U moet wel eigen vervoer regelen.

Namens de werkgroep Hof van Eten
Loes Marcin, gastvrouw/penningmeester

Tiener bijeenkomsten

De Tienerdiensten zijn bijeenkomsten op zondagochtend tijdens de kerkdienst, in de consistorie, voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar oud.

Deze bijeenkomsten duren ongeveer een uur (net zo lang als de kerkdienst)

Ze worden gehouden op iedere 2e zondag van de maand, zie agenda.

In deze Tienerdiensten zal een onderwerp dat jongeren aanspreekt behandeld worden op een voor hen toegankelijke manier.

De bijeenkomsten worden geleid door Maarten Westerduin en Patrick Lamme.

Vrijzinnige Studiekring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

De lezingen zijn openbaar en vinden plaats in de Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn. De ingang is aan de Delftzichtweg 1 (in de achterzaal).

Zij worden in principe gehouden op de derde donderdag van de maand, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur, en ze zijn openbaar.

Komende data:

De leden betalen voor het seizoen 2023-2024 een contributie van € 22,- per persoon; dat is voor 6 lezingen, een kerstviering en een jaarvergadering. Voor incidentele belangstellenden is de toegangsprijs € 5,- per lezing.

Meer over de Vrijzinnige Studiekring:

De Vrijzinnige Studiekring is in 1946 opgericht door ds. P.J. Cannegieter (destijds predikant van de Oudshoornse Kerk). De studiekring organiseert lezingen van uiteenlopende aard, onder andere op godsdienstig gebied, maar ook op andere culturele terreinen. De studiekring bestaat momenteel uit 22 leden, maar de bijeenkomsten worden veelal ook door belangstellenden uit Alphen aan den Rijn e.o. bezocht.

 

Als u een indruk wilt krijgen van de verscheidenheid aan behandelde onderwerpen, verwijzen we u naar het overzicht van de laatste 5 jaar, alsmede een korte terugblik op de eerste 55 jaar van de Studiekring.

Het bestuur bestaat uit:

   • voorzitter: ds. L.L.J. Webbink
   • vice-voorzitter: T.T.J. Eradus
   • secretaris: L. Marcin  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   • penningmeester: C.P.H. Smits
   • bestuurslid M. Cournil 
   • bestuurslid: vacature

Contributie kunt u overmaken naar:

CPH Smits en/of TTJ Eradus
NL71 SNSB 8839 2502 71

Hierover het volgende:
Namens het bestuur hebben de heren C.P.H. Smits (penningmeester) en T.T.J. Eradus (vice-voorzitter) onderzoek gedaan naar de sinds kort verplichte bankkosten voor een zakelijke rekening voor de Vrijzinnige Studiekring bij de ABN-AMRO en ING. Bij beide banken lopen de totale kosten dermate hoog op (circa € 300,- per jaar), dat dit voor de studiekring geen optie is om verder te gaan met een zakelijke rekening. Immers, naast circa € 1.200,- uitgaven op de begroting, zouden daarnaast nog eens een bedrag ad € 300,- aan bankkosten komen. Onevenredig veel! Beide banken zijn niet bereid om, gezien de aard van de boekingen, over te gaan op een veel goedkopere en/of privérekening. De SNS bank bleek wel bereid te zijn om voor de studiekring een en/of privérekening te openen, zij het niet op naam van de Vrijzinnige Studiekring maar op persoonlijke titel. Het bestuur heeft besloten per direct een en/of privérekening te openen bovengenoemde SNS-rekening.

 De jaarlijkse bankkosten bij de SNS bank zijn € 39,60. De SNS rekening is inmiddels geactiveerd. Deze rekening is uitsluitend bedoeld voor de inkomsten en uitgaven voor de Vrijzinnige Studiekring. De kascommissie kan hierop toezien. U wordt daarom verzocht om vanaf heden uw contributie nog uitsluitend op bovengenoemde rekening van de SNS bank over te maken.

Documenten van de Vrijzinnige Studiekring:

Ontmoetingsochtenden

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ontmoetingsochtend gehouden waarbij dikwijls een spreker aanwezig is met een meer of minder luchtig onderwerp. Deze ochtend staat open voor alle gemeenteleden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat onze wijkgemeente te bieden heeft. Op onze website staat vermeld hoe laat er wordt begonnen, waarover wordt gesproken en door wie. Suggesties voor onderwerpen kunnen bij de predikant worden aangereikt.

Agenda

Kerkdiensten, activiteiten en concerten komende weken:

Video 365-jarig bestaan van de Oudshoornsekerk.nl

 

Een monument vraagt aandacht en onderhoud

Nieuwe loodaansluitingen werden nog op 20 december 2017 aangebracht, waarmee een lekkage werd verholpen!
Tevens kwam er een nieuwe gootafvoer en de dakdoorvoer van de ventilatie kreeg een nieuwe kap.

Presentatie verbouwing achterzaal - deel 1